Sambhavnath Jain Derasar

Sambhavnath Jain Derasar

Moolnayak Bhagwan: Shree Sambhavnath Jain Temple
Address: Kartar Road No.4Purushotam Park,Borivali(E)
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 022-28058908

Sambhavnath Jain Derasar