Panipat me diksha sampann

Panipat me  diksha sampann

Panipat me diksha sampann


DIKSHA hui Shri Dharam muni ji ke saanidhy mai
Shri Subodh ji ki shishya
Sansari naam Jyoti&after Rakshita ji maharaj