Tu Mari Maa Chhe….!

Tu Mari Maa Chhe….!

Tu Mari Maa Chhe….!

 

tu mari ma
????????
Prabhu Ek Yuvan Jivan Thi Hatash Thai Gayo. Aatmahatya Karva Mate Nadi Paase Gayo. Kinare Thi Nadi Ma Kudko Lagavyo. Tene Dubto Joine Ek Tarvaiyo Bachavava Mate Aavyo. Tarvaiyo Pase Aave Ane Yuvan Ne Bachavavano Prayatna Kare Te Purve J Yuvane Teni Upexa Kari, Tenu Apman Kari Dhutkaryo, Tarvaiyo Shu Kari Shake..?

Paachho Kinare Jato Rahyo. Jyare Yuvan Na Nak Ma Pani Bharava Lagyu Shwas Levama Taklif Padva Lagi Tyare Tene Bachavo Bachavo Ni Bumo Padi Pan Have Kon Bachave..?

Prabhu…! ?

Sansar Rupi Samudra Ma Dubta Mane Bachavava Mate Te Ghana Aalambano Aapya, Me Pratyek Aalambano Ni Upexa Kari. Have Maru Shu Thashe..?

Mane Dubto Kon Bachavshe…?

Na Prabhu Na…! ?

E Bhale Tarvaiyo Hato Pan Tu To Mari Maa Chhe. Kadach Tarvaiya Na Sthane Jo E Yuvan Ni Maata Hot To Game Tetli Upexa Sahan Karine Pan Mata Potana Dikrane Bachavavano Prayatna Karat..

Nana Balak Ni Laato Sahan Kari Ne Pan Hitchintak Maa Kadvi Dava Pivadave J Chhe. Tem Mari Upexani Ansh Pan Chinta Karya Vagar Prarna Rupi Katu Aushadh Pan Prabhu Tu Mane Aapto Raheje..

Mane Aa Bhavsagar Mathi Jarur Bachavje…!

Kem Ke Tu To Mari Maa Chhe. Chhoru Kachhoru Thay Pan Mavtar Kamavtar Na Thay…!