Jain Temple in Thane

  Shree Shantinath Mandir trust (Shantidham)

  Moolnayak Bhagwan: Shree Shantinath Jain Derasar
  Address: Veer Savarkar Chow, Chitalsar, Ghodbunder Road, Manpada, Thane
  Type: Gruh Jinalay
  Phone No: 022-25411703 /25340724
  Contact Person: K.K.Sanghvi

  Shree Shantinath Jain Jinalay(Thane)

  Moolnayak Bhagwan: Shree Shantinath Jain Derasar
  Address: 301/306, Abhishek Heights, 3rd Floor, Near Kharkar Aali Jambli Talawani, Thane, Maharashtra
  Type: Gruh Jinalay
  Phone No: 022-(O) 25442059 (R) 25371740
  Contact Person: Jugrajbhai

  Piyushpani Jain Derasar

  Moolnayak Bhagwan: Shree Piyushpani Parshwanath Jain Temple
  Address: Varsova Village,,Mira,Dist.Thane
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 022-28457414/8454811

  Shree Shantinath Jain Derasar(Thane)

  Moolnayak Bhagwan: Shree Shantinath Jain Temple
  Address: Atmavallabh, Roop Plaza bldg, Station Road, Thane (w), Maharashtra.
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 022-25364195
  Contact Person: Jaytibhai

  Shree Thane Achalgach Jain Sangh

  Moolnayak Bhagwan: Shree Mahavirswami Jain Temple
  Address: Manohar Mahal, Behind Anand Cinema, Kopari Colony, Thane (e), Maharashtra
  Type: Gruh Jinalay
  Phone No: 022-25404466

  Shree Munisurvat Swamiji Jain Temple

  Moolnayak Bhagwan: Shree Munisuvratswami Jain Temple
  Address: Ground Floor, Mayur Appt, Kharkar Ali, Thane (w), Maharastra.
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 022-25332210
  Contact Person: Bharat Jain
  Contact Email ID: bharat_25332210@yahoo.com

  Shree Thana Kutchi Oswal Derawasi Jain Sangh

  Moolnayak Bhagwan: "Shree Ajitnath &
  Address: Shree Rushabdev Bhagwan"
  Type: Ram Maruti Road, No.1, Naupada, Thane, Mumbai
  Phone No: Shikharbadh Jinalay
  Mobile No: 022-25400019/ 25404459
  Contact Email ID: Nanjibhai

  Achalgachchh Jain Derasar

  Moolnayak Bhagwan: Shree Aadinath Jain Derasar
  Address: Kisan nagar no. 1, wagle estate, Thane (w) Maharashtra State, INDIA.
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 022-25825292
  Contact Person: Narendra Gala
  Contact Email ID: galashrenik@yahoo.co.in

  Shree Achalgach Jain Sangh(Thane)

  Moolnayak Bhagwan: Shree Aadinath Jain Derasar
  Address: Waghle Estate, Kishan No. 1, Mulund Check Naka, Thane
  Type: Gruh Jinalay
  Phone No: 022-25324052
  Contact Person: Ratilalbhai

  Shree Thana Achalgach Jain Sangh

  Moolnayak Bhagwan: Shree Chandraprabhu Swami Jain Temple
  Address: Near Aradhana Cinema, Gautam Sindhu, Naupada, Thana , Maharashtra.
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 022-25404466